UWAGA!!

Osoby, które nie zdały

jednego przedmiotu obowiązkowego,


muszą złożyć w sekretariacie szkoły

do 2 lipca 2015r.

pisemne oświadczenie o

ponownym przystąpieniu

do egzaminu!

 
 
UWAGA !!!

Nabór elektroniczny do naszej szkoły na rok szkolny 2015/2016

 

U W A G A !

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że WNIOSKI RODZICÓW UCZNIA O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W  ROKU SZKOLNYM 2015/2016 są do pobrania w sekretariatach szkół oraz w formacie .doc na stronie szkoły poniżej.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września  2014 roku

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ:

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Załączniki:

Wniosek wyprawka szkolna 2015/2016

Wniosek wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2015/2016

Kwoty dofinansowania - wyprawka szkolna 2015 r.