EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW,
KTÓRZY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
UZYSKALI JEDNĄ LUB DWIE OCENY NIEDOSTATECZNE


24.08.2015r. godz. 9.00

-  matematyka,  język polski, historia

25.08.2015 godz. 9.30

- język angielski

26. 08. 2015 godz. 9.00

- wychowanie fizyczne, biologia


UWAGA!
Przypominamy, że jeśli na legitymacji uczniowskiej nie ma
wpisanego numeru PESEL, a przy nim okrągłej pieczątki szkoły -
legitymacja jest nieważna!!EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

CZĘŚĆ USTNA - 24 SIERPNIA 2015 r. godz. 9.00

CZĘŚĆ PISEMNA - 25 SIERPNIA 2015r. godz. 9.00

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I SŁONECZNYCH WAKACJI!!!

CoolCoolCoolCool

 
 
UWAGA !!!

Nabór elektroniczny do naszej szkoły na rok szkolny 2015/2016

 

U W A G A !

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że WNIOSKI RODZICÓW UCZNIA O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W  ROKU SZKOLNYM 2015/2016 są do pobrania w sekretariatach szkół oraz w formacie .doc na stronie szkoły poniżej.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września  2015 roku

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ:

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Załączniki:

Wniosek wyprawka szkolna 2015/2016

Wniosek wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2015/2016

Kwoty dofinansowania - wyprawka szkolna 2015 r.