U W A G A !

Dyrekcja  Zespołu  Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim informuje, iż 1 września 2015 r. o godz. 8.00 w kościele N.N.M.P w Mińsku  Mazowieckim odbędzie się Msza  Święta  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Uczniowie klas I - LO,  TCh i ZSZ po Mszy Świętej o godz. 900 mają  spotkanie z Dyrekcja szkoły w sali gimnastycznej, natomiast uczniowie klas II, III i IV spotykają się z wychowawcami w przydzielonych salach.


 
UWAGA!
Przypominamy, że jeśli na legitymacji uczniowskiej nie ma
wpisanego numeru PESEL, a przy nim okrągłej pieczątki szkoły -
legitymacja jest nieważna!!

 
 
 
UWAGA !!!

Nabór elektroniczny do naszej szkoły na rok szkolny 2015/2016

 

U W A G A !

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Marii Skłodowskiej-Curie informuje, że WNIOSKI RODZICÓW UCZNIA O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W  ROKU SZKOLNYM 2015/2016 są do pobrania w sekretariatach szkół oraz w formacie .doc na stronie szkoły poniżej.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września  2015 roku

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ:

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Załączniki:

Wniosek wyprawka szkolna 2015/2016

Wniosek wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2015/2016

Kwoty dofinansowania - wyprawka szkolna 2015 r.