Dlaczego do CHEMIKA?

„CHEMIK”-  NAJWAŻNIEJSZY JEST UCZEŃ

Uczymy, wychowujemy, pomagamy rozwijać pasje

W opinii uczniów i rodziców- szkoła przyjazna, otwarta, aktywna, bezpieczna i wyjątkowa

- wysoka jakość nauczania

- położenie szkoły w centrum miasta

- dobry dojazd do szkoły

- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

- wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

- bardzo dobra atmosfera i opieka wychowawcza

- pomoc psychologiczna

- pomoc pedagogiczna

- doradztwo zawodowe

- bezinteresowna pomoc uczniom

- pomoc medyczna pielęgniarki szkolnej

- promocja zdrowego trybu życia

- wychowanie poprzez wolontariat

- udział w akcjach charytatywnych

- udział w ogólnopolskich projektach społecznych

- dobrze wyposażone pracownie

- biblioteka multimedialna

- multimedialna pracownia języków obcych

- wi-fi w obrębie pracowni informatyki i biblioteki

- radiowęzeł

- kort tenisowy

- sklepik

- pracownie specjalistyczne do nauki przedmiotów zawodowych w technikum

- nowoczesne laboratoria chemiczne, analityczne

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

- organizacja Konkursów Powiatowych: Promocji Zdrowia, Wiedzy Chemicznej, Poezji Śpiewanej, Realioznawczego o Krajach Anglojęzycznych,  Historycznego o Żołnierzach Wyklętych, Wiedzy o Leśnictwie

- prężnie działający Samorząd Uczniowski

- projekty ogólnopolskie

- projekty unijne dla uczniów i nauczycieli

- laureaci konkursów i olimpiad

- osiągnięcia w zawodach sportowych

- współpraca ze środowiskiem lokalnym

- monitoring obiektu wewnątrz budynków i na zewnątrz

- Stypendia Dyrektora Szkoły

 

CHEMIK   TO  SZKOŁA  DLA  CIEBIE !