EVS

24.01.2017r. zorganizowano u nas w szkole punkt informacyjny, w którym wolontariusze z Fundacji EBU informowali uczniów o możliwości uczestnictwa w projektach organizowanych przez EVS. Wolontariusze odpowiadali na pytania i udzielali informacji na temat swojej pracy w ramach fundacji.