Linki dla maturzysty

Link do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której utworzona została specjalna zakładka

(www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left).

Gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 z wyróżnieniem:

egzaminu maturalnego dla absolwentów liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2014/2015,

Uprzejmie  informuję, że  nauczyciele uczniowie w  przygotowaniach  do egzaminu maturalnego, mogą korzystać z:

1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów; informatory zawierają opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;

2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych - również nagrania); zestawy zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem.

Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (dla zdających niepełnosprawnościami);

3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy  ponad 20 przykładowych   zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z rozwiązaniami;

4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura z języka polskiego w zmienionym kształcie sprawdza umiejętność stawiania tez i argumentacji i na ustnym, i na pisemnym egzaminie. Gwarancja powodzenia to ćwiczyć te umiejętności w oparciu o lektury obowiązkowe. Jak? Uczymy tego w Akademii Maturalnej na portalu edukacyjnym aleklasa.pl. Zapraszamy do wspólnej pracy, ćwiczeń, pytań i opiniowania. Zapraszam na http://www.aleklasa.pl/slider

Redaktor naczelny Zbigniew Drogi