Nauczyciele

Izabela Fiedorczuk – magister matematyki z fizyką, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny.

Małgorzata Jankowska - magister matematyki, nauczyciel dyplomowany.

Edyta Rudnicka - magister matematyki z fizyką, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny, ukończone studia podyplomowe z Podstaw Informatyki, przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Fizycznego.