O przedmiocie - biologia

 

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.

Albert Einstein


Edukacja biologiczna na każdym etapie kształcenia ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia uczniom wszechstronny rozwój osobowy, stanowi ważny składnik ogólnego wykształcenia. Biologia w zakresie rozszerzonym to przedmiot stwarzający możliwość zrozumienia otaczających nas zjawisk środowiska przyrodniczego.

Nauka biologii prowadzona jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: biologicznej, anatomicznej, weterynaryjnej lub jeśli istnieje potrzeba wykonania doświadczeń również w pracowni chemicznej. Nauka odbywa się  w oparciu o najnowocześniejsze środki i metody dydaktyczne: programy multimedialne, rzutniki, wizualizery, prezentacje wykonywane przez młodzież pod kierunkiem nauczyciela i inne.

Nauka ukierunkowana jest m.in. na czerpanie wiedzy z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów np. dzięki wykonywaniu doświadczeń, hodowli, zajęć terenowych, czy wycieczek dydaktycznych do ogrodu botanicznego w Warszawie i Powsinie, zoologicznego w Warszawie, parków krajobrazowych z terenu Powiatu Mińskiego i przyległych.

Zajęcia w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Muzeum Ziemi PAN, czy wykłady dla szkół na Uniwersytecie Warszawskim są nieocenionym źródłem wiedzy, ale również pozwalają na poszerzanie własnych zainteresowań.

W ramach zajęć realizowane są również projekty edukacyjne pozwalające rozwijać kreatywność i samodzielność.

Uczniowie mogą spróbować swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla młodzieży ze szkół Powiatu Mińskiego, Powiatowym Konkursie Promocji Zdrowia i innych konkursach i olimpiadach organizowanych dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Zdobywanie wiedzy wspomaga biblioteka szkolna bardzo dobrze wyposażona w literaturę biologiczną.

Opracowanie : mgr Iwona Poziemska – nauczyciel biologii.