Maria Skłodowska Curie

 

Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie.

•1883 r. ukończyła ze złotym medalem gimnazjum rządowe.

•1884 - 1891 pracowała jako nauczycielka domowa i uczęszczała na kursy naukowe - gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.

•1891 r. wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie.

•1893 r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później - matematycznych.

•1895 r. poślubiła francuskiego fizyka - Piotra Curie

•1898 r. Maria i Piotr odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad.

•1911 r. kontynuując prace badawcze Maria otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej.

•1912 r. dzięki wysiłkom Wielkiej Uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy - obecna nazwa: Instytut Curie.

Mimo, że los związał naszą Rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską.

• 1924 r. Maria Skłodowska - Curie powiedziała: "Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie".

Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.

• 1944 r. hitlerowcy wymordowali wszystkich przebywających na leczeniu chorych, zrabowali wyposażenie instytutu a budynek spalili. Dyrektor ówczesny uratował rad ukrywany w Instytucie.

• 1947 r. Instytut wznowił działalność , a w 1951 r. nadano mu statut naukowo-badawczy wraz z nową nazwą: Instytut Onkologii imieniem Marii Skłodowskiej - Curie. W jego strukturę włączony został również Państwowy Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach i Instytut Onkologii w Krakowie. W drugiej połowie lat 60 - tych zdano sobie sprawę, że instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej pełniący rolę koordynatora w dziedzinie zwalczania nowotworów jest obiektem daleko niewystarczającym dla centrum naukowego i leczniczego i w roku 1977 położono kamień węgielny pod nowe Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej - Curie na Ursynowie.

• 1981 r. w obiekcie na Ursynowie otwarto profilaktyczną Przychodnię Onkologiczną ukierunkowaną na wykrywanie stanów przedrakowych i wczesnych przypadków raka macicy i sutka.

• 1984 r. została oficjalnie zmieniona nazwa Instytut Onkologii na Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej - Curie. Centrum Onkologii składa się z 37 zakładów naukowych 2/3 w Warszawie, 5 w Krakowie i 9 w Gliwicach. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do diagnostyki i terapii.

• 1934 r. Maria Skłodowska Curie napisała : "Terapia powinna być w łączności nieustannej z pracą naukową, bez której postępów czynić nie można. Przy tym poszukiwanie czystej wiedzy jest jedną z istotnych potrzeb ludzkości. Tak więc mam nadzieję, że puszczenie w ruch pracowni naukowych przewidzianych dla Instytutu nastąpi wkrótce"

Idea naszej wielkiej uczonej jest kontynuowana przez Instytut jej imienia.

Kierunki badań realizowane są w pięciu grupach tematycznych:

• Biologiczne mechanizmy procesów nowotworowych.

• Epidemiologia nowotworów złośliwych, organizacja walki z rakiem i kancerogeneza środowiskowa.

• Optymalizacja i weryfikacja przydatności metod diagnostycznych i monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.

• Adaptacja i rozwój metod radiochemio terapii nowotworów.

• Leczenie skojarzone nowotworów złośliwych w wybranych lokalizacjach narządowych.

W roku 1945 Paweł Langiewicz pisał - "Odkrycie radu będzie miało prawdopodobnie dla przyszłości naszej cywilizacji znaczenie dające się porównać ze znaczeniem odkryć, które pozwoliłyby opanować siłę ognia, a zastosowanie tego odkrycia, które do niedawna ograniczały się jedynie do obszaru medycyny, przewyższą znacznie zastosowanie maszyny parowej oraz silników spalinowych i odrzutowych".

Odkrycie radioaktywności wyznacza kapitalny zwrot w rozwoju nie tylko myślenia naukowego, ale również cywilizacji. Jest to odkrycie o fundamentalnym znaczeniu, które zapewnia większości nauk rozwój trwający już ponad 100 lat.

Medycyna, chemia, fizyka były dziedzinami, które jako pierwsze wykorzystały odkrycie radioaktywności. Wkrótce dołączyły do nich geofizyka, astrofizyka i inne dziedziny nauki i przemysłu Źródła radioaktywne są podstawą biologii cząstkowej oraz rewolucji biologicznej połowy XX wieku. Radiobiologia wyjaśniła kinetykę komórek i tkanek.

Odkrycie promieniotwórczości spowodowało postęp zarówno radioterapii poprzez zastosowanie radu, a następnie sztucznych izotopów radioaktywnych jak kobalt czy iryd, oraz postęp badań radiodiagnostycznych.

Wprawdzie to Becquerl odkrył promieniotwórczość, ale dopiero odkrycie radu przez Marię Skłodowską Curie umożliwiło stworzenie nauki o promieniotwórczości, która legła u podstaw nowoczesnych poglądów na budowę materii.

Wielka uczona zmarła 4 lipca 1934 r. we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi

Piosenka poświęcona Patronce szkoły w wykonaniu absolwentki szkoły Agnieszki