„Atrakcyjne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu ucznia”

Projekt dla klas technik weterynarii i technik analityk

 

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu ucznia”

01.09.2014 – 31.08.2015

W ramach Działania IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa wyższego.

Projekt obejmuje pozalekcyjne zajęcia dodatkowe z:

- matematyki

- informatyki

- języka angielskiego

- doradztwa  edukacyjno - zawodowego

- doradztwa  i opieki psychologiczno – pedagogicznego

Uczniowie wezmą w ramach projektu udział w stażach w różnych firmach województwa mazowieckiego