Tydzień Zawodowca u Weterynarzy.

W ramach Tygodnia Zawodowca uczniowie klasy IV i ITW wraz z wychowawcami mgr Marią Bartnicką – Wójcicką i mgr Aleksandrą Nowicką zaangażowali się w działania wolontariatu na rzecz zwierząt w Schronisku w Celestynowie. Uczniowie  zorganizowali zbiórkę żywności, odzieży i potrzebnych zwierzętom akcesoriów.  W akcję włączyła się aktywnie cała społeczność szkolna. W celu utrwalenia wiedzy z anatomii, diagnostyki weterynaryjnej, chowu i hodowli zwierząt i innych przedmiotów weterynaryjnych  przez cały tydzień na boisku szkolnym odbywały się zajęcia z wykorzystaniem ,,żywego okazu” – konia holsztyńskiego prowadzone przez p. Aleksandrę Nowicką – lekarza weterynarii. Ważnym wydarzeniem w naszej szkole były zorganizowane przez  mgr Marię Bartnicką - Wójcicką interesujące wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.   dr hab.inż. Anna Wysokińska -  ,,Nowoczesne metody oceny nasienia”, prof. nadzw. dr hab. inż. Roman Niedziółka - ,,Konsument na rynku żywności”.