Ważne telefony i linki

WAŻNE TELEFONY

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży 116 111

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka tel. 022 6544041

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0801199990

Policyjny Telefon Zaufania tel. 0800120226

Pomarańczowa Linia - dla Rodziców Pijących Dzieci tel. 0801140068

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców tel. 042 6822837

Telefon Zaufania Obrona Praw Dziecka tel. 054 988

Telefon Zaufania dla Kobiet, Warszawa (0-22) 635 93 92
telefon czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 20.00

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS 958

Młodzieżowy Telefon Zaufania 9288

Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin (0-22) 885 84 83

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym 0 801 199 990

Telefon Ogólnopolski ds. AIDS 958

WAŻNE LINKI:

AIDS:

·         Krajowe centrum ds. AIDS – http://www.aids.gov.pl/

Uzależnienia:

·          www.parpa.gov.pl

Przemoc:

·         Kampania - „Dzieciństwo bez przemocy” - http://www.przemoc.com.pl/

·         Komitet Obrony Praw Człowieka – KOPD – http://www.kopd.pl/

·         Powstrzymać przemoc – http://www.wsparcie.org/